การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

– การวางแผนกำลังคน

-การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

– การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561-2563

 

 76 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin