รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลนาใน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลนาใน รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ-รอบ-12-เดือน

รายงานแผนงานโครงการประจำปี.

 352 ทั้งหมด,  3 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin