กองทุนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาใน และนายไกรทอง ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน พร้อมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน และคณะ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง มอบรถเข็น ให้ผู้สูงอายุบ้านนาใน หมู่ที่ 5 บ้านนาทัน หมู่ที่ 7

ผู้สูงอายุพึ่งพิง8
Share: