Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล.เป็นถนนลาดยาง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2

 6 ทั้งหมด

 6 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้ตรวจสอบราชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 16 ทั้งหมด

 16 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาใน และนายไกรทอง ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน พร้อมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน และคณะ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง มอบรถเข็น ให้ผู้สูงอายุบ้านนาใน หมู่ที่ 5 บ้านนาทัน หมู่ที่ 7

 8 ทั้งหมด, &nb…

 8 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาใน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 8 ทั้งหมด

 8 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 52 ทั้งหมด, &n…

 52 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...