Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลนาใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศขบวนงานให้ประชาชนทร…

 16 ทั้งหมด,  3 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

 46 ทั้งหมด, &n…

 46 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษี(ใหม่)

 40 ทั้งหมด, &n…

 40 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

เทศบาลตำบลนาในนำโดยคณะบริหาร ปลัดเทศบาลพร้อมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพพี่น้องตำบลนาในที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกักตัว โรคโควิด-19 ผู้ที่ถูกกักตัวเกินครึ่งไปกักตัวตามไร่ สวน นอกชุมชน ขอบคุณ หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ที่ร่วมออกเยี่ยมพี่น้องนาใน ในครั้งนี้ครับ

 130 ทั้งหมด, &…

 130 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาใน เรื่อง รายชื่อผู่รับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

 143 ทั้งหมด, &…

 143 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...