Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 71 ทั้งหมด, &n…

 71 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 17 ทั้งหมด, &n…

 17 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาใน เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 19 ทั้งหมด, &n…

 19 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ท่านรองฯ ปราโมทย์ วงค์ศรีลา ท่านรองฯบริรักษ์ ศรีเทียวไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ให้กับ บ้านอูนดง หมู่ 1 และ บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ 10 ณ ศาลาวัดโพนธรรม บ้านอูนดง หมู่ที่ 1 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 29 ทั้งหมด, &n…

 29 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการ ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์ภาษี

 27 ทั้งหมด, &n…

 27 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...