วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 นำโดย นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สต.บ้านโพนงาม และเทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ผู้เข้าร่วมดูงานจำนวน 35 คน ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะ บรรยายโดย นายไกรทอง ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน โดยกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้จัดขึ้น ณ ห้อง ประชุมเทศบาลตำบลนาใน

admin

Share: