Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

แจ้งเบาะแสการทุจริต

 239 ทั้งหมด, &…

 239 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 251 ทั้งหมด, &…

 251 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม

สายด่วน ผู้รับผิดชอบ โครง…

 203 ทั้งหมด,  3 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...