Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

แจ้งเบาะแสการทุจริต

 37 ทั้งหมด

 37 ทั้งหมด

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 58 ทั้งหมด, &n…

 58 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม

สายด่วน ผู้รับผิดชอบ โครง…

 42 ทั้งหมด

Continue Reading...