Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

แจ้งเบาะแสการทุจริต

 166 ทั้งหมด, &…

 166 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 154 ทั้งหมด, &…

 154 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...
Posted in ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลนาใน

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม

สายด่วน ผู้รับผิดชอบ โครง…

 130 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Continue Reading...