สายด่วน

– สายด่วนนายกเทศมนตรี 093-3502772
– สายด่วนปลัดเทศบาล 089-9446492
– สำนักปลัดเทศบาล 042-704754