ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลนาใน  เลขที่  19  บ้านหนองไชยวาลย์  หมู่ที่  10  ตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  47130

หมายเลขโทรศัพท์    042-704754

หมายเลขโทรสาร    042-704754

E-mail  Tb_nanai@hotmail.com

 

 

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
Share:

Author: admin