ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลนาใน  เลขที่  19  บ้านหนองไชยวาลย์  หมู่ที่  10

ตำบลนาใน  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  47130

หมายเลขโทรศัพท์    042-704754

หมายเลขโทรสาร    042-704754

E-mail  Tb_nanai@hotmail.com และ Saraban@nanai.go.th

                                                             

admin

Share: