เวลา 09.00 น. นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ร่วมกับโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา สถานีตำรวจภูธรนาใน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ดานเซียงฮุง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 87 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: