นายชาติชาย โถตันคำนายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ,ปลัดเทศบาลตำบลนาในมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนาใน จำนวน 2 ราย 1.นางใบ โถชาลี ม.9 2.นายเปลี่ยน คะอังกุ ม. 1 เป็นจำนวนเงิน ทั้งหมด 29,200 บาท

 46 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: