ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62)

ประกาศผล ไตรมาส 1

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 – ไตรมาส 1

 59 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin