ประกาศเทศบาลตำบลนาใน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรมมา เป้งคำภา ถึงทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 85 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin