ตรวจสอบผู้มีสิทธเลือกตั้งท้องถิ่น

ท่านสามารถตรวจสอบ​สิทธิ​เลือกตั้ง​เทศบาลจากเว็บไซต์
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
เพียงกรอกเลขประชาชน 13 หลัก​
ก็สามารถทราบสิทธิเลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขตเลือกตั้ง​ หน่วย​เลือก​ตั้ง สถานที่เลือกตั้ง​ และลำดับที่ในบัญชี​รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะดวกและลดความแออัดหน้าหน่วยเลือก​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด-19

 314 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin