กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนาใน มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต นายเจือ กุดวงแก้ว บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 5 จำนวนเงิน 14,300บาท

 60 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin