วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลนาใน ให้ความช่วยเหลือประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลนาใน กรณีวาตภัยโดยนายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน มอบให้ นายปราโมทย์ วงศรีลา นายบริรักษ์ ศรีเที่ยวไทย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาใน และ นายไกรทอง ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ จำนวน 51 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาใน

admin

Share: