วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสถลนคร พร้อมคณะมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลนาใน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 51 ชุด เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบวาตภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาใน

admin

Share: