วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ,นายไกรทอง ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลนาใน มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ให้กับทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักคำภู เพื่อใช้ในการดำเนินงานกำจัดลูกน้ำของยุงลายตามบ้านเรือนภายในเขตตำบลนาใน และเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในชุมชน

admin

Share: