วันที่ 5 ก.ค 66 เทศบาลตำบลนาในจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ ๆ และโรคตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2566 นำทีมโดย นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ รพ.สต.บ้านหนองผือ,อสม.,ผู้นำชุมชน,สถานีตำรวจภูธรนาใน,คณะครูนักเรียน รร.บ้านหนองผือและรร.ภูริทัตต์วิทยา ณ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2,8

admin

Share: