วัน อังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.นาใน จนท.รพ.สต.บ้านผักคำภู อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชน คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านผักคำภู ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคภาวะใหม่ ๆ และโรคตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านผักคำภู จนถึงตลาดชุมชนบ้านผักคำภู

admin

Share: