ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕63)

ประกาศผล ไตรมาส 4

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 – ไตรมาส 4

 61 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin