เทศบาลตำบลนาใน ร่วมต้อนรับหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เดินทางมาสักการะเจดีย์หลวงปู่มั่น และตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง ณ วัดป่าภูริทัตต์ถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin