ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.2562-มี.ค.2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ
Share:

Author: admin