หาก พ่อ แม่ หรือญาติ มีที่ดิน ส.ป.ก. เสียชีวิตก่อน 16 กรกฎาคม 2564 ให้ทายาทรีบดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอรับมรดกสิทธิ ภายใน 15 กรกฎาคม 2566 นี้ หากไม่มา ส.ป.ก.จะประกาศเป็นแปลงว่าง เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรรายอื่น

หาก พ่อ แม่ หรือญาติ มีที่ดิน ส.ป.ก. เสียชีวิตก่อน 16 กรกฎาคม 2564 ให้ทายาทรีบดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอรับมรดกสิทธิ ภายใน 15 กรกฎาคม 2566 นี้ หากไม่มา ส.ป.ก.จะประกาศเป็นแปลงว่าง เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรรายอื่น

Share: