หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร
28171_ประกาศกำหนดวันมาสายข้าราชการ-62-ลงเวบ
28175_มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพ.ศ.2560-ลงเวบ
28173_ประกาศหลักเกณฑ์ฯ-ข้าราชการ-62-ลงเวบ
28172_ประกาศกำหนดวันมาสายพนักงานจ้าง-62-ลงเวบ
28174_ประกาศหลักเกณฑ์ฯ-พนักงานจ้าง-62-ลงเวบ

 92 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin