วันนี้เทศบาลตำบลนาใน โดย #นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ร่วมกับจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” อถล. อสม. เด็กนักเรียน เยาวชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการในพื้นที่ ประชาชนทั่วไปและสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ #จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ”แยกก่อนทิ้ง” ร่วมกันเก็บขยะถุงพลาสติก กล่องโฟม ฯลฯ สองข้าง ทางหลวงชนบท บ้านผักคำภูหมู่ที่ 6 ,9 และ11 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 80 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin