วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ท่านรองฯ ปราโมทย์ วงค์ศรีลา ท่านรองฯบริรักษ์ ศรีเทียวไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ให้กับ บ้านอูนดง หมู่ 1 และ บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ 10 ณ ศาลาวัดโพนธรรม บ้านอูนดง หมู่ที่ 1 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 29 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share: