วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาในร่วมกับนายอำเภอพรรณานิคม/นายกเหล่ากาชาดอำเภอพรรณานิคม/นายกสมาคมแแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ผู้นำชุมชนตำบลนาใน มอบทุนช่วยเหลือให้แก่ นางทองดำ เกิดทอง อายุ 73 ปี ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความทุกยากเดือดร้อน

 25 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share: