วันที่อาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลนาในเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม

Share: