เทศบาลตำบลนาใน พร้อมคณะทีมงานพนักงานเทศบาลตำบลนาใน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องบ้านนาใน ม.5 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บ้านนาใน หมู่ 5 ตำบลนาใน

 39 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin