วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. นำโดย นายยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม ร่วมกับเทศบาลตำบลนาใน ดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายพระอาการประชวร ณ วัดแจ้งโพธิ์ชัย บ้านผักคำภูใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

admin

Share: