วันนี้เทศบาลตำบลนาใน นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมคณะทีมงานเทศบาลตำบลนาใน คณะครู นักเรียน/ จนท. สภ.นาใน/จนท.รพ.สต.หนองผือ และ รพ.สต.ผักคำภู รวมจำนวน 60 คน ร่วมปลูกต้นทองอุไร บริเวณข้างทางถนนนิตโย

 101 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin