เทศบาลตำบลนาใน ขอประชาสัมพันธ์ งดใช้บริการรถกู้ชีพชั่วคราว ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 66 เนื่องด้วยมีความจำเป็นต้องนำรถเข้า ศูนย์ซ่อมบำรุงตามครบกำหนดระยะ

ประชาสัมพันธ์งดใช้บริการรถกู้ชีพชั่วครา
admin

Share: