เทศบาลตำบลนาใน ขอเชิญเยาวชนตำบลนาใน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2562 ณ สนามแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร

Share:

Author: admin