เทศบาลตำบลนาใน ขอเชิญเยาวชนตำบลนาใน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 2-10 เมษายน 2562 ณ สนามแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร

 112 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin