วันที่ 22 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดผักตบชวาเพื่อป้องกันอุทกภัย ณ ลำน้ำอูน ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม. จ.สกลนคร

 66 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin