วันนี้เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนาใน นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมคณะ จัดประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ 2 และ หมู่ 8 เพื่อขอความเห็นชอบโครงการเพิ่มเติมแผนสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ครั้งที่ 1 ปี 2562

 74 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin