วันนี้ นายชาติชาย โถตันคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ประชุมชี้แจงมอบเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่ทอาชีพในพื้นที่ตำบลนาใน​ จำนวน​ 4 กลุ่ม​ จำนวน​ 100,000 บาท ดังนี 1. โครงการอุดหนุนกลุ่มทอฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภู จำนวน​ 30,000 บาท 2. โครงการอุดหนุนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์​ จำนวน​ 30,000 บาท 3. โครงการอุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร​(หน่อไม้อีดปี๊บ)​ จำนวน​ 20,000 บาท 4. โครงการอุดหนุนกลุ่มกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการประมง​(การทำปลาตากแห้ง)​ บ้านห้วยบุ่น​ จำนวน​ 20,000 บาท

 45 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: