ประชุม Care Manager (CM),Care giver (CG)เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลนาใน

 47 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: