วันที่ 6 ก.ค.65 นายบริรักษ์ ศรีเทียวไทย รองนายกเทศมนตรีตำบลนาในพร้อมคณะ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ผู้เสียชีวิต นางกรม วงค์พันธ์ หมู่ที่ 1 จำนวนเงิน 14,600 บาทและ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยนอนรักษาที่โรงพยาบาลจำนวน 2 รายโดยนายไกรทอง ศิริบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลนาใน

 44 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share: