????กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลตามรอย”พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต”2562 ณ วัดภูริทัตตถิราวาส(วัดป่าหนองผือ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 #วิ่งตามรอยหลวงปู่มั่น

 104 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin