วันนี้ เวลา 13.30 น. นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนครพร้อมคณะ ได้ออกมาตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธ ทต.นาใน

 95 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin