ประกาศเทศบาลตำบลนาใน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพรมมา เป้งคำภา ถึงทางหลวงชนบท บ้านนาเลา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scan2564-03-23_142407

 295 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin