กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลนาใน (ฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนปลอดขยะ)​ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต นายมานพ รามคำ บ้านนาทัน หมู่ที่ 7 จำนวนเงิน 14,300 บาท

 283 ทั้งหมด,  2 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin