วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น . เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน จิตอาสา ในหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมตัดหญ้าทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน บ้านอูนดง หมู่ 1 บ้านหนองไชยวาลย์ หมู่ 10 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ.2563

 37 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin