วันที่ 16 และวันที่ 18 เดือนกันยายน 2563 เทศบาลตำจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 การทำไม่กวาดจากขวดพลาสติก

 6 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin