ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยววิถีชมชุนเทศบาลตำบลนาใน ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีภูไท ทำบุญตักบาตรในตอนเช้าทุกวัน เวลา 06.30 น. ณ ถนนธรรมะ บ้านหนองผือ ทุกวันก่อนไปกราบนมัสการเจดีย์หลวงปู่มั่น วัดป่าภูริทัติตเถรวาส

Share:

Author: admin