วันนี้นายอำเภอพรรณานิคม (นายสุวิชาญ ไชยโกมล ประธานในพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หนองแวง บ้านผักคำภู หมู่ที่ 11 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาใน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลนาใน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนในเขตพื้นที่ และทีมงานพนักงานเทศบาลตำบลนาใน เข้าร่วมกินดำเนินโครงการในครั้งนี้

 137 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin