วันนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขำาพตำบล บ้านหนองผือ ดำเนินกิจกรรมโครงการหนูจ๋า รู้ไว้ ป้องกันภัยการจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ตะโกน โยน ยื่น ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบุ่นนาทัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน

 99 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin