วันนี้ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน #นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาใน ร่วมเปิดโครงการหนูจ๋า รู้ไว้ ป้องกันภัยการจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ตะโกน โยน ยื่น ร่วมกับผู้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาใน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขำาพตำบล บ้านหนองผือ

 163 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin