วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลนาในจัดกิจกรรม Big cleaning day พร้อมปลูกต้นทองอุไร บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาใน ทั้ง 6 แห่ง

 43 ทั้งหมด,  1 เข้าชมวันนี้

Share:

Author: admin