วันนี้เทศบาลตำบลนาใน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันท้องถิ่นไทย” 18 มีนาคม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin